Auteursbureau ALMO bvba (° 1922) is een agentschap dat zowel een klassiek muziekrepertoire als een toneelrepertoire onder haar vleugels heeft. Behalve alle belangrijke buitenlandse auteurs voor wie we de Nederlandstalige opvoeringsrechten in zowel het beroeps- als amateurcircuit regelen,  bevinden er zich een 600-tal Nederlandstalige auteurs in het repertoire.  Van de meeste buitenlandse werken beschikken we over hedendaagse vertalingen.

ALMO vertegenwoordigt eveneens alle gerenomeerde internationale muziekuitgevers voor musicals, opera’s, operettes en balletten, en beschikt over een uitgebreide bibliotheek aan muziekmaterialen die verhuurd worden in het kader van producties in België en Nederland.

Onze promotie gebeurt actief en passief : actief via het spontaan aanbieden van toneelwerken waarvan wij denken dat ze bij het profiel van een bepaald theater passen, of via promotietekstjes in de contactmagazines van de diverse toneelverbonden in België en Nederland. Een korte inhoud kan op die manier de aanzet zijn voor het opvragen van een leesbrochure door een bepaalde vereniging.

Onze bibliotheek bevat van alle opgenomen werken een aantal uitleenexemplaren die door de geïnteresseerde lezer(s) 1 maand lang mogen worden ingekeken. Het Nederlandstalig repertoire wordt jaarlijks gecatalogeerd met aanduiding van auteur, titel, genre en karakteristieken van de toneelstukken. Voor de jeugd is er een aparte catalogus, waar dan naast de Nederlandstalige ook de buitenlandse jeugdauteurs zijn opgenomen.  

Het volledige tekstrepertoire wordt geleidelijk aan digitaal gecatalogeerd.

ALMO is een door het Ministerie van Justitie erkende Beheersvennootschap die aldus gemandateerd is auteursrechten te innen en te verdelen, en was tevens stichtend lid van de Belangengroep Voor Het Auteursrecht en de Naburige Rechten. Sinds 1 januari 2018 ontplooit Auteursbureau ALMO bvba haar aktiviteiten onder het statuut van Onafhankelijke Beheerentiteit, en dit ten gevolge een Europese Richtlijn van 2014 die ondertussen werd omgezet naar Belgisch Recht.

 

D2D