Als u een stuk hebt gekozen, volstaat het in de meeste gevallen om een schriftelijke aanvraag tot opvoering te doen bij ALMO en Sabam. Hoewel u steeds aangifte moet doen bij Sabam, gelden er in bepaalde gevallen andere procedures voor de aanvraag:

Als u een werk wil opvoeren uit ons Amerikaanse repertoire, moeten wij ruim vooraf de toelating aanvragen bij de auteur. U kan daarvoor het document " Aanvraag voor opvoering " correct ingevuld aan ons terugbezorgen. Zodra wij de toelating hebben ontvangen en u zich akkoord heeft verklaard met het tarief dat van toepassing zal zijn, wordt uw bestelling van de tekstbrochures uitgevoerd. Daarna dient u ook nog uw aanvraag bij Sabam in te dienen.

De meest courante Amerikaanse auteurs zijn o.a. Edward Albee, Woody Allen, Sam Shepard, J.R. Gurney,...), maar een eenvoudig telefoontje naar ALMO volstaat om hierover zekerheid te hebben.

De procedure voor het Franstalige repertoire is enigszins anders. Vóór u de tekstbrochures bij ons kan aankopen, moet u de schriftelijke toelating tot opvoering hebben van de auteursmaatschappij SACD te Brussel. U kan de nodige documenten downloaden onder de rubriek Downloads op www.sacd.be. Eens u die toelating hebt, kan u de nodige tekstbrochures van de vertaling aankopen bij ALMO. Voor die vertaling moet u ook nog steeds uw aanvraag voor de vertaalrechten indienen bij Sabam.

Wenst u de tekstbrochures voor deze werken toch bij ons aan te kopen vóór u de toelating hebt, dan kan u dit formulier invullen "Verklaring bij bestelling op eigen risico ". Als u dit document ingevuld aan ons terugbezorgt, wordt de bestelling uitgevoerd onder alle voorbehoud.

Om uw aanvraag in te dienen bij Sabam, kan u dit document gebruiken.

Groepen aangesloten bij OPENDOEK kunnen hun aanvraag tot opvoering bestemd voor ALMO via OPENDOEK indienen. Dit levert de theatergroep een korting op van 10 tot 15 %.
De aanvraag doe je online via het CRM-systeem van OPENDOEK. De verantwoordelijke-ledenbeheer van je groep beschikt over een login en paswoord.

Wat de tarieven betreft, volgen wij de tarifering van Sabam. Sinds 1 september 2008 is het nieuwe tarief voor amateurs van toepassing, dit kan u hier downloaden.

D2D